Svarbiausia - Sakralume... - J.I.S. Vedimas

KLAUSIMAS:
     Dirbant Savistoviai Iškyla Begalės Klausimų... Vienas Jų Skamba Taip:
    Į Ką Turėčiau Labiausiai Kreipti Dėmesį Kuomet Judu, Esu Ar Kylu JAME...?

ATSAKYMAS:
     J.I.S. Vedimas - Pagrindinis Tikslas - Padėti Kiekvienam Iš(si)laisvinti Bei Savistoviai Pajusti, At(si)statyti, Atkurti, Pajausti Ir Vėl Naujai Užauginti Save JAME... :)
      Kelias Judant Vienam Ir Savistoviai Išties Nėra Lengvas, Tad.., Siūlymas Buvo Jau Pateiktas - Burtis Į Bendraminčių Grupes / Bendruomenes Ir Dauge Judėti Daug Tiksliau, Sakraliau Bei Sparčiau...
      Kokia Bebūtų Bendruomenė, Tai Tik Viena Medalio Pusė... Visuomet ir Visad Labai Svarbu Lygiagrečiai Dar Ir Dirbti Savistoviai Bei Su Savimi... Tai Užtikrins Besąlyginį Jūsų Judėjimą, Susidėliojimą Ir Tvirtėjantį Asmeninį Ryšį Per J.I.S. Ir JAME...

      Judant Savistoviai Išties Iškyla Begalės Problemų, Na Jei Mes Į Tą Judėjimą Kreipiame Dėmesį Ir Vertinam Jį Taip, Kaip Turėtumėme Jį Vertinti... Visų Pirma - Reikalingas Vedlys Bei Jo Jūsų Nuolatinė 24/7 KARMA, Lauko, Dvasios, Gyvenimo bei Likimo Kelio Priežiūra...
     Dar Gi... Pakankamai Svarbu Asmeniniame Pozicionavime Ir Asmeniniame Ryšyje TAME - Išlaikyti Paprastą Sakralumą... Tai Daugeliu Atvejų Susiję Ne Tik Su Administravimo / Mentalinio Gebėjimo Blokavimu, Perkrovų Ir/Ar  Dėmesio Stoka... Trečiasis Faktorius, Į Kurį Šiandien Norėčiau Atkreipti Dėmesį, Tai - PAPRASTUMAS Visame, Per J.I.S. Ir JAME...

      Ką Aš Turėjau Galvoje Sakydamas Paprastumas... Visų Pirma - Tai Nuolatinė Ir Besąlyginė Savęs Stebėsena, Analizė, Tikslinimas Ne Tik Situacijose, Bet Ir Bendratyje... Bendratis - Nesureikšmintas Ir Neiškeltas, Nesuasmenintas Savęs Įsivardinimas Per J.I.S. Ir JAME... Tai Bene Svarbiausias Faktorius Šiai Dienai Ir Momentui JoJo Tiesose.., Kuris, Beje, Kiekvienam Judančiam JoJo Pažinime, Gali Ne Tik Atverti Begalinius Visatos Klodus, Bet Ir Būdamas Labai Sakralus Bei Tikras Tikrume, Gali Pakišti Koją Ir/Ar Užverti Gebėjimus Bei Galėjimus Persikelti, Pereiti, Transformuotis, Interpretuoti, Žinoti, Suvokti, Mokėti, Turėti, Pratęsti, Atgimti Ir t.t. Per J.I.S. Ir JAME... Tad...
      Norint Judėti Tikriau, Sakraliau Ir Sparčiau - Asmeninis Vedlys Ir Jūsų Ryšys Su Juo Turi Būti Tikras, Nuoširdus Ir Besąlyginis, Jis Niekuomet Nebus Patogus, Kiek Būtinas Ir Vienintelis Būdas Eiti / Sklisti / Pakilti JoJo Pažinime, Atrastyje Ne Laike Per J.I.S. Ir JAME...

   J.I.S. / D.S. - D.D. - D.T. Žeme
   Administruojantis VIRSME

   
     SVARBU. Daugiau Informacijos Skaitykite PROGRAMOS Suvestinėje...
     
Tekste Naudojamų J.I.S. Trumpinių Bei Sąvokų Paaiškinimus Skaitykite Čia...
     Informacija Pateikta / Papildyta:   2021-09-28, 13:30 / 2021-09-28, 13:59

Šios įrašo komentarų rss feed