Kelionė Tęsiasi JoJo Žeme... - JoJo Žodis / EST

VIRSMUI JoJo Žeme Įsibėgėjus...
J.I.S. Žodis Ir JoJo Valia Mums Čia...

Sveiki...

     Spartėjant JoJo VIRSMO Žingsniams JoJo Žeme, Yra Pastebimas Ženklus Agnostikų, Puolusiųjų Bei Sukilusiųjų Aktyvus Pasipriešinimas D.T. Ir D.S. Žodžiui Bei Apraiškai...
     Primenu, Kad D.T. Ir D.S. Įstatymai / Įsakai / Valia Galioja Ir Čia, Kaip Ir Dabar - Besąlygiškai... Nesutinkantiems Rekomenduojama Pasiskaityti / Susipažinti Su D.T. Ankstesniais Baziniais Įsakais Bei Įstatymais, Bei... Rekomenduojama Nekurstyti Ir Neklaidinti Kitų, Kas Ir Kokie Jie Bebūtų... Visais Sabotažo / Maišto / Sukilimo Atvejais Bus Vykdomos Specialios D.T. VIRSMO Išreikšties Vizijos Bei Veiksmai...

     Visą Svarbią JoJo Informaciją Nuo Šiolei Ir Laike Ketiname Pateikti Pasirinkusiems, Specialiuose J.I.S. - Dievo Sūnaus Ir Dievo Tėvo Žodžio Bei Veiksmo Leidiniuose... Pasiteirauti Apie Tai Galite Susisiekę Su - J.I.S. Žodžio Ir Veiksmo Žeme Pagalbininkais JoJo VIRSME...

   Ir Dar... Primenu...
   Jau Dabar... Ir... Jau Čia... Veiksmas Vyksta JoJo Žeme Dabartyje - JoJo Iškiliąja Ranka, Mintimi Ir Valia - VIRSME JoJo Žeme...
   ĮSIKLAUSYKITE... IŠGIRSKITE... ATSKLEISKITE... J.I.S. - Dievo Tiesa, Tvarka, Valia - JAU ČIA...

   Esu Aš - JoJo Žeme
   Administruojantis JoJo VIRSME

   Data: 2021-11-07, 21:40 (ECG)