Norisi Atiduoti Viską Ir Dar Daugiau... ;)

Rankos Pakyla Aukštyn..

     Kai Suvoki, Koks Esi Mažas Ir Vienišas - Be Vilties, Be Meilės, Be Tiesos, Be Priežasties, Be Likimo.., Tuomet Belieka Tik Pakelti Aukštai Rankas Ir Išsitiesus Visu Stuburu Nusilenkti Iki Žemės... Tuomet Suklupęs Ant Kelių Pradedi Raudoti Ir Melsti Atleidimo, Pradedi Melsti Šiek Tiek Mažiau Nei Ką Tik Turėjai... Tuomet Užmiršti Savo "Protą" Ir "Galias", "Galimybes" ir "Socialinius Skirtumus" - Nusilenki, Išsipurvindamas kelnes JoJo Kilniąja Žeme...

     Tuomet Tik Suvoki, Koks Trumpas Tas Tavo Kelias Ir, Kad Jo Pabaiga Atslenka Visai Nejučia JoJo Žeme...
     Suvoki, Koks Didelis Skausmas Užgniaužtas Yra Tavojoj Krūtinėje.., Užgniaužtas Ir Nuneigtas Tavyje Tyrumas, Paprastumas bei Nuolankumas... Suvoki ir Nusilenki Tiesai, Tuomet Nusilenki Ir Dievo Tėvo Silpnai Rusenančiai Vilčiai.., Ir ... Kai Viskas Praeina, Tik Tuomet Suvoki, Kos Nuostabus Gali Būti Tikrasis JoJo Pasaulis Be Viso To Ko Perdėtai Siekei...

     Taip Ateiname.., Taip Ir Išeiname... Be Nieko... Vieni Ir Vieniši... Nuogi... Kūnus Palikdami Pūti JoJo Žeme.., Skausmas Tuomet Virsta Tiesa... Tiesa Krauju...

     Norisi Rėkti, Bet Tuomet Jau Vėlu... Nejučiomis Susimąstai - Kaltas Tuomet Tiktai Tu... - Pats Norėjai... Pats Galėjai... Pats Turėjai... Pats Neigei... Pats Išsižadėjai...

     Šiandien Noriu Visiems Pranešti - Aušta Naujasis JoJo Rytojus... JoJo Veiksmai Ir JoJo Įvykiai Jau Mūsų Kieme... Išgirskime TAI.., Nes... Dar Galime Viską Pakeisti...

     Ir Dar... Noriu Su Visais Pasidalinti Naujai Užgimusia JoJo Tiesa Nelengvoje Šio JoJo Kelio JoJo VIRSMO Atkarpoje...

     Dievo Tėvo (D.T.) Ir JoJo Sūnaus Pagalba Jau JoJo Žeme...

     Tai JoJo Giedros, JoJo Taikos, JoJo Meilės, JoJo Malonės Ir JoJo Sakralumo Atstatymas Bei Prikėlimas Kiekviename Mūsų - Nes Tai Mums Svarbu...
     Tai Skaudulių Ir Susikaupusio Dvasinio, Sielos Bei Fizinio Skausmo Išleidimas Ir Išvalymas JoJo Malonėje Bei Maldoje...
     Tai Pasaulio Pažadinimas Dievo Malonėje - Kreipsimės Į Dievą Tėvą Vardu - Prašydami Atleidimo Ir Gailestingumo Žmonijai...
     Tai Karmos Ir JoJo Kryžių Prikėlimas JoJo Tikrumo Ugnyje... - Nes Tai Mums Svarbu...
     Tai Pažeidimų Kūnuose, Sielose, Dvasiose, Mintyse, Jausmuose Tvarkymas - Dievo Malonės Kanale...

     Savo Maldą Skiriame Bei Nukreipiame Už Visus Mirusiuosius Bei Mūsų Kelyje Netikėtai Užgęsusią Sesės Giedrės N. Gyvybę...
     Prašome D.T. Malonės Ir Nuolankios Galimybės Atvirsti Naujai, Naujame Kūne, Naujame JoJo Veiksme Ir Kelyje...

     Šiandien, Jau Nebeturime Laiko Gaišti... Turime Kalbėtis... Turime Išsakyti... Turime Dalintis...
     Tik Taip Kils Nauja JoJo Viltis... Tik Taip VIRSMO Kelyje Kelsis Tie, Kurie Buvo Pasidavę Ar Išsižadėję, Buvo Užmiršti, Buvo Atstumti, Buvo Užčiaupti Ir Sugniuždyti...

     Norintiems Prisijungti Prie JoJo Globalios Maldos, Tiesos, Malonės, Meilės Bei Giedros...
- Kasdien, Kas Vakar - Nuo 20:00 iki 21:00 (+3 GMT) Junkitės Į Visuotinę Globalią J.I.S. - Dievo Sūnaus Pasaulio/Žemės, Planetos Atstatančią Ir Prikeliančią Maldą Bei JoJo Meditaciją...

Farila Strong / J.I.S.
2022-05-18 / 2022-05-19

Šios įrašo komentarų rss feed