Vilties Žinia

     "Dabar Jau Laikas - Tai Žinau, Tad Tariu..., Ir..., Noriu..., Tikrai, Paprastai bei Nuoširdžiai Pasidalinti Su Visais, Ištroškusiais JOJO Minties, Valios ar Tiesiog Tikros, Kristaus Prisikėlimo Žinios..." Farila Strong, 2012

  • EST MI - Unikalūs Rankų Darbo Ir Vieši EST Leidiniai, Spausdiniai Bei Knygos...
  • Farila Strong (F.S.) Viešos Knygos. F.S. Namų Svetainė sekti šią nuorodą.
  • F.S. ir J.I.S. - Gyva Patirtis, Pažinimo Ir Įsivardinimo EST Laiškai...

Įrašų rss Komentarų rss

pirmadienį, rugpjūčio 1 2022

Pavargau... 2022-08-01

Pasižiūri Į Dangų, Supranti... - JIS Jau Čia...

sekmadienį, liepos 31 2022

Pavirsti Spinduliu... 2022-07-31

77 Diena - Kai Giedrė Atliko JoJo Perėjimą, JoJo Žeme Ir Susijungė Su JoJo Saule...
Prisimenant Vienišą JoJo Žuvėdrą, JoJo Dangumi Ir JoJo Žeme...
Eilės Parašytos Žiūrint Į Jos Nuotrauką, Kelionė Laivu... ;(

Atėjo Valanda... 2022-07-31

77 Diena - Kai JoJo Spindulys - Giedrė, JoJo Žeme, Susijungė Su JoJo Saule...
Skiriama Visiems JoJo Spinduliams Žemėje Atminti...

JoJo Darbai JoJo VIRSMU Dirbami Toliau... Žemė Atstatoma Visais Frontais... Gelbėjami Žmonės, Esybės Bei Likimai...

trečiadienį, gegužės 25 2022

Būsime... 2022-05-25

Giedrės Atminimui...
Giedrė JoJo Šviesoje... Prisikėlimas Atliktas - JoJo Glėbyje...
JoJo Spindulys - Susijungė Su JoJo Saule JAME...

penktadienį, gegužės 20 2022

Atgailos ir Malonės Malda...

Pasauliui Reikia Mūsų - Pasirinkime Tai Šiandien...

trečiadienį, gegužės 18 2022

Norisi Atiduoti Viską Ir Dar Daugiau... ;)

Rankos Pakyla Aukštyn..

trečiadienį, kovo 9 2022

Sugrįžta J.I.S. Žinia Ir Galimybė...

   Sugrįžta J.I.S. Žinia Ir Galimybė, JoJo Pagalba Jums..:
    - Tai Jūsų ir J.I.S. Projektų JoJo Žeme Rėmimas...

šeštadienį, sausio 1 2022

JoJo Malonės Žvakutės (A4)... - Vilties Žinia

JoJo Veiksmas JoJo Žeme, Data.:   2022-01-01
Apibūdinimas:   J.I.S. / D.S. - D.D. - D.T. - Mintys, Žingsniai Ir Ženklai JAME Žeme.
Įsiklausykime... Išgirskime... Patirkime... - Tai JoJo Veiksmas Visiems Mums...
Skiriamas Kiekvieno Mūsų Pasirinkimo Kelionei Su/Per J.I.S. Ir JAME...

ketvirtadienį, gruodžio 2 2021

JoJo Žodis Ir Žinia Laiškais...

VIRSMUI JoJo Žeme Įsibėgėjus...
JoJo Žodis Ir JoJo Laiškai Mums...

šeštadienį, balandžio 4 2020

Farilos Strong Knygos

   "Knygos, Kaip Visas Mano Gražus bei Ilgas Gyvenimas..." Farila Strong